Statistica

Od 2003. godine na Univerzitetu u Novom Sadu jednom godišnje obnavlja se univerzitetska licenca za statistički paket Statistica firme StatSoft, http://www.statsoft.com/. Licenca podrazumeva neograničen broj kopija na Univerzitetu u Novom Sadu. Paket se može koristiti za nastavne i naučne svrhe, ali ne i komercijalne.

 

Trenutna licenca važi do 15. februara 2013. godine.

 

Na svakom fakultetu, u biblioteci, se nalazi DVD sa instalacionom verzijom Statistice. Prilikom instalacije mora se koristiti e-mail sa univerzitetskim domenom *uns.ac.rs.