Sophos Antivirus

Prirodno-matematički fakultet je omogućio instaliranje Sophos Antivirusa na računare svih zaposlenih, uz uslov da računar mora biti na mreži PMF-a kako bi se omogućilo redovno ažuriranje antivirusnog softvera. Javite se svom administratoru za više detalja oko instaliranja Sophos Antivirusa.