VPN

VPN (Virtual Private Network) pristup je namenjen korisnicima računarske mreže PMF-a i omogućava korišćenja lokalnih servisa i kada je korisnik van lokalne mreže, na primer, od kuće, sa drugih univerziteta, hotela, aerodroma, itd.


Upotrebom PMF VPN servisa udaljeni korisnik dobija mogućnost:

 • korišćenja KoBSON-a
 • update Sophos Anti Virus programa
 • FTP pristup ličnim web stranicama
 • pristup lokalnim PMF servisima

Preduslovi za korišćenje PMF VPN servisa

Korisnik mora da poseduje validan korisnički nalog na serveru PMF računarske mreže.

Studenti moraju ukljuciti opciju za PMF mail adresu na studentskom portalu. Ta mail adresa im postaje username za VPN servis.

 

Podržani su SSTP i PPTP vpn. Preferirani tip je SSTP. Takodje, moguce je konektovati se i preko L2TP/IPsec i OpenVPN-a. Za te vrste vpn konekcija potrebno je poslati zahtev na mail adresu podrska@pmf.uns.ac.rs.

 

Ograničenja PMF VPN servisa

Pokretanjem VPN servisa ona postaje glavna Internet konekcija na računaru. To znači da svi oni servisi koji inače ne rade na lokalnoj PMF mreži po uspostavljanju VPN veze takodje neće raditi (torrent, p2p ...).
Takodje, web browser programi moraju biti odgovarajuće podešeni.

 

Podešavanje za Windows 7

 • pokrenuti Control Panel, pa zatim Network and sharing center
 • Set up a new connection or network
 • Choose a connection option -> Connect to a workplace
 • Do you want to use a connection that you already have? -> No, create a new connection
 • How do you want to connect? -> Use my internet connection VPN
 • Type the Internet address to connect to

Internet address: vpn.pmf.uns.ac.rs
Destination name: PMF

 • Type your username and password

Username: vaš_PMF_nalog
Password: vaša_PMF_lozinka
Uključiti opciju Remember this password


Podešavanje za Windows 10

 • pokrenuti Settings, pa zatim Network & Internet
 • Odabrati kreiranje VPN konekcije
 • VPN provider: Windows Built-in
 • Connection name: PMF
 • Server name or address: vpn.pmf.uns.ac.rs
 • VPN type: Automatic
 • Type of sign'in info: Username and password
 • Username: vaš PMF username
 • Password: vaš PMF password
 • Save

Nikakva dalja podešavanja Windows-a i browsera nisu potrebna.

 

Podešavanja za Linux

 

Potrebno je instalirati paket network-manager-pptp. Na vecini distribucija to je već instalirano.

 • klik na ikonu Network Manager
 • VPN connections -> Configure VPN
 • Add -> Choose a connection type: VPN PPTP -> Create
 • Connection name: PMF
 • Gateway: vpn.pmf.uns.ac.rs
 • Username: vaš PMF username
 • Password: vaš PMF password
 • Advanced -> Uključiti MPPE enkripciju
 • OK

Mnogo bolja i sigurnija opcija za VPN je SSTP. Na žalost, retko koja distribucija poseduje gotove pakete za ovaj tip VPN-a. Za one malo naprednije korisnike postoji mogucnost da to sami naprave:

http://sstp-client.sourceforge.net/