Raspored časova

Preko ovog servisa studentima svih planova i profila je omogućeno da vide raspored časova na PMF-u.

 

Servis je dostupan ovde.