Chat

Chat and talk servis služi za brzu i laku komunikaciju i razmenu fajlova zaposlenih na fakultetu. Da bi se koristio potrebno je instalirati bilo koji chat klijent koji podržava XMPP protokol.

 

Korisnici Linux i Windowsa mogu koristiti Pidgin klijent. Može se preuzeti sa adrese

http://sourceforge.net/projects/pidgin/files/Pidgin/2.10.7/pidgin-2.10.7-offline.exe/download

 

Koisnici Apple Macintosha mogu koristiti Adium klijent koji se moze skinuti sa http://adium.im/

 

Podešavanje Pidgin klijenta

Podešavanje Adium klijenta

 

Prilikom kreiranja naloga odabere se XMPP protokol.

Nakon toga klikne se u glavnom meniju na Adium -> Preferences -> Edit