IPAK SMO NAJBOLJI

Kao sto je poznato, na svetu postoje tri najznačajnije liste univerziteta u svetu po akademskom i naučnom postignuću: jedna je tzv. Šangajska lista, zvanično ARWU
(http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_Ranking_of_World_Universities)
koju zajedno kreiraju Univerzitet Jiaotong, Shanghai i kineska firma za data mining SRC; druga je QS lista univerziteta, a treća je lista koju priprema londonski ugledni dnevni list "Times", "THE World University Rankings". (“Times” ujedno priprema i "interne" liste britanskih univerziteta koju svi, a naročito studenti pomno prate, kao i glavni finansijer za nauku, EPSRC.

Na osnovu podataka kojima raspolaže “Times”, kada se svi ovi rezultati univerziteta agregiraju na nacionalnim nivoima, najveća naučna sila na svetu je SAD, druga je Švajcarska, itd. Srbija je 34. naučna sila na svetu.

Međutim, kada se podaci o naučnom outputu ponderišu sa dva faktora:


1) bruto nacionalnim dohotkom (GDP per capita), i
2) ukupnim sredstvima uloženim u naučna istraživanja, tada je SRBIJA SILA BR. 1 na svetu kada je nauka u pitanju!

 

Druga je Velika Britanija, treća Danska, pometuna Švajcarska je osma, a SAD tek 15.

Čitajte i "uživajte":
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/uk-is-a-knockout-performer-on-pound-for-pound-basis/2020319.article