Inovativno... jedanaesto takmičenje – NTI 2015

Obaveštavamo Vas da od 1. marta 2015. počinje prijavljivanje učesnika za jedanaesto po redu Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji.  Kao i do sada, pravo na učešće na takmičenju imaju timovi (od najmanje tri člana) koji će se takmičiti u jednoj kategoriji – Realizovane inovacije.

 

Rok za podnošenje prijave je 20.04.2015, a pobednik će biti poznat nakon finala, koje će se održati krajem decembra uz direktan prenos na RTS-u.

Početni nagradni fond iznosi 5 miiliona dinara.

 

Cilj takmičenja je promovisanje inovacionog kapaciteta i preduzetničke klime u Srbiji, kao i pomoć potencijalnim i postojećim „high-tech“ preduzetnicima koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije iznesu na tržište.

Učešće na Takmičenju, osim mogućnosti dobijanja novčanih nagrada, svim takmičarima obezbedjuje i stručnu pomoć u vidu besplatne edukacije kroz treninge i konsalting, kao i medijsku promociju, kako tokom, tako i nakon takmičenja.

 

TAKMIČENJE

 

Takmičenje će se ove godine odvijati u kategoriji Realizovane inovacije.

Prijavljivanje za ovogodišnje Takmičenje biće organizovano u dve faze. Registracija učesnika biće omogućena do 6. aprila 2015. godine u 20 časova, dok je rok za podnošenje prijave - 20. april 2015. godine do 20 časova.

Nakon prijave, sve timove, odnosno njihove inovacije očekuje nekoliko eliminatornih recenzentskih krugova, a zatim i višemesečna obuka, u periodu april-novembar.

Obuka se realizuje kroz četiri dvodnevna i jednog jednodnevnog treninga. Na kraju godine, održava se finale Takmičenja uz direktan prenos iz studija RTS-a.

I ove godine ćemo pratiti uspešnost realizacije inovacija prošlogodišnjih učesnika i to posebno nagraditi, bez obzira na plasman koji je ostvaren na NTI2014. Zainteresovani studenti, koji žele da se uključe u rad nekog od timova na takmičenju, mogu da dostave kratak CV na office@inovacija.org . Ovi CV će biti stavljeni na uvid takmičarima koji će moći da u svoj tim pozovu nekog od studenata.

 

Organizatori takmičenja su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Privredna komora Srbije i Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Republike Srbije, dok medijsku podršku obezbeđuje RTS.

 

REZULTATI

 

U proteklih 10 godina osnovano je 75  visokotehnoloških kompanija utemeljenih na idejama učesnika Takmičenja, kroz 314 treninga obučeno je 6.539  istraživača, visokotehnoloških kompanija, studenata i inovatora i napravljeno  839 biznis i marketing planova i poslovnih modela. Nagradni fond, (zaključno sa ovogodišnjim) prelazi 75 miliona dinara. 

 

PRIJAVLJIVANJE

 

Kao i do sada, pravo učešća imaju samo timovi, i to sa najmanje tri člana. Na takmičenju mogu učestvovati svi stanovnici Srbije, nezavisno od starosne, polne ili obrazovne strukture. Inovacije mogu obuhvatati različite kategorije - od inovativnih rešenja za plasman jednostavnih proizvoda, koji se već vekovima prave na ovim prostorima, pa do visokih tehnologija.

Prijavljivanje za ovogodišnje Takmičenje biće organizovano u dve faze. Registracija učesnika biće omogućena do 6. aprila 2015. godine u 20 časova, dok je rok za podnošenje prijave - 20. april 2015. godine do 20 časova.


(Izgled obrasca za prijavljivanje inovacije se nalazi na adresi http://inovacija.org/images/Obrazac_prijava_inovacije_NTI2015.pdf.)

Prijavljivanje takmičara i više detalja na vebsajtu www.inovacija.org.

 

Osoba za kontakt

Vladimir Nikić

Organizacioni tim Takmičenja NTI 2015.

 

063/11 33 012

office@inovacija.org

http://www.inovacija.org