Stipendija koju dodeljuje Fakultet iz Lila, Francuska

KONKURS 2013 –2014

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA I ZAPOSLENJE KANDIDATA - ISFRADA

 

TIP PREDUZEĆA:

 

MAÏSADOUR SEMENCES, bavi se selekcijom i komercijalizacijom svog vlastitog semenskog materijala : kukuruza, suncokreta i uljane repice. Ova robna marka prisutna je u više od 35 zemalja Evrope, kao i u Mediteranskom basenu, a to je takođe i jedan od glavnih proizvođača semenskog kukuruza u Evropi. 

 

MAÏSADOUR SEMENCES je filijala grupe Groupe Coopératif MAÏSADOUR, koja ima 5 000 zaposlenih i ostvaruje promet veći od 1,35 milijarde eura.

 

Groupe Coopératif MAÏSADOUR zastupljena je takođe na svetskom nivou sa 10% svojih zaposlenih koji su raspoređeni u više od 12 zemalja. 

 

U okviru svog razvoja u Srbiji, MAÏSADOUR SEMENCES, nastoji da pojača svoj tim u sklopu srpske filijale, prijemom u radni odnos jednog mladog stručnjaka (muškog ili ženskog pola) sa snažnim potencijalom, starosti od 22 do 28 godina i završenom sledećom stručnom spremom : matura/srednja škola/ + 5 godina, agronomske struke, sa dobrim poznavanjem tehnika prodaje

 

MESTO ZA KOJE SE TRAŽI KANDIDAT : Tehničko-komercijalni inženjer

 

U okviru svog tima, kandidat će doprineti svojim radom i motivacijom za rad u sektoru poljoprivrede u širem smislu reči, pomažući na taj način preduzeću MAÏSADOUR SEMENCES da svoju genetiku, koja se primenjuje u okviru semenog materijala kukuruza i suncokreta, stavi u službu poljoprivrednika.

 

Posle obaveznog obrazovnog programa ISFRADA, kandidat će biti zaposlen na radnom mestu Šefa prodaja /Responsable Commercial/.

 

Zadatak, nadležnosti i delovanje budućeg kandidata sastojali bi se u sledećem :

-          poznavanje tržišta, poljoprivrednih kultura, cena,  klijenata i konkurencije

-          razvijanje delatnosti u oblasti agronomije, sprovođenje akcija kojima se pomaže prodaja

-          pripremanje promotivnih aktivnosti;ogledna polja, tehnički sastanci, poljoprivredne izložbe

-          posete proizvođačima kukuruza i suncokreta, davanje stručnih saveta poljoprivrednicima

-          nalaženje novih klijenata distributera - konstituisanje distributivne mreže u zemlji, animiranje mreže klijenata

-          razvijanje poslovnih odnosa sa partnerima (u industrijskom i komercijalnom sektoru)

-          redovno izveštavanje o svojim aktivnostima, predviđanjima, rezultatima različitih akcija i rezultatima prodaje

 

 

TRAŽENI PROFIL KANDIDATA:

 

Sa obrazovanjem iz agronomije, kandidat bi trebalo da bude kompetentan, da poznaje principe i da vlada sledećim oblastima :

 • Agronomija i biljna proizvodnja
 • Tehnike vezane za komercijalizaciju, to jest plasiranje proizvoda na tržište
 • Korišćenje kancelarijskih alata i informatičkih sredstava
 • Dobro snalaženje u međuljudskim odnosima, sposobnost da animira grupu, da vodi sastanak 
 • Sposobnost za timski rad
 • Samostalnost i pokretački duh, osećaj odgovornosti
 • Neophodno posedovanje vozačke dozvole. 

 

JEZIK :  

 

Francuski i / ili  engleski (srednji nivo)

Znanje francuskog jezika, čak i srednjeg nivoa, smatraće se prednošću.

 

Da biste učestvovali u selekciji studenata za ovaj program, molimo vas da popunite i vratite vaš dosije, najkasnije do 28. juna 2013. godine , Gospodji Véronique BUNIOWSKI , u elektronskoj formi, na sledeću adresu :

 

veronique.buniowski@isa-lille.fr

 

Selekcija kandidata , u prisustvu Gospodje Irine GUIHARD, Direktorke edukativnog programa ISFRADA i predstavnika Grupe MAISADOUR,  obaviće se 17. i 18. jula 2013. godine u Beogradu.

 

Tačno mesto održavanja selekcije kandidata , kao i satnica  biće naknadno saopšteni.

 

Dokumenta koja treba priložiti :

 

-          CV na francuskom ili na engleskom jeziku

-          Motivaciono pismo sastavljeno na francuskom ili na engleskom jeziku

 

Irina GUIHARD ,

Direktorka ISFRADA

 

 

GROUPE ISA* Lille (France)

ISA GRUPA – Lil (Francuska )

 

Predstavlja program stručnog usavršavanja ISFRADA**

 

 

Naš predlog namenjen preduzećima i studentima:

 

ISFRADA nudi francuskim preduzećima, preduzećima iz Evropske unije koja posluju  u zemljama istočne i centralne Evrope, kao i lokalnim preduzećima :

 • Organizaciju i sprovodjenje postupka selekcije (regrutovanje i prvo zaposlenje/ stažiranje) mladih stručnjaka koji su diplomirali na poljoprivrednim i poljoprivredno-prehrambenim fakultetima ili na veterinarskom fakultetu, obrazovnog nivoa: matura /srednja škola/ + 4 ili 5 godina, koji su mladji od 30 godina i koji dobro vladaju francuskim jezikom;  
 • Programe stručnog usavršavanja namenjene  budućim mladim stručnjacima u trajanju od jedne godine, kako bi im se omogućilo da se suoče sa izazovima koje nose proširenje Evrope i medjunarodni razvoj.

 

Neki od naših partnera su i sledeća preduzeća  :

 

Maïsadour, Euralis, Sofiproteol-Expur, Axereal, Carrefour, Danone, Dorna, Rouillier, Soufflet, Velpitar, Limagrain, Gènes Diffusion, Roquette, Kosarom, PromInvest, Auchan, Metro, Bongrain, Lactalis, Syngenta, Bonduelle, Caussade, Florimond Desprez, BRD-Grupacija Société Générale u Rumuniji, Crédit Agricole u Ukrajini.

 

 

Godinu dana stručnog usavršavanja …i dvostruka diploma, francuska i rumunska

 

 • Od septembra do decembra 2013 : nastava u okviru zajedničkog programa, koja se organizuje na Univerzitetu za agronomske nauke i veterinarsku medicinu u Bukureštu (USAMV), u Rumuniji  

Tokom ovog perioda, nastavu će držati nastavnici-istraživači sa Instituta ISA iz Lila koji će doći u Bukurešt u okviru partnerstva sa Institutom ISFRADA.

 

Kurseve francuskog jezika organizovaće Francuski institut u Bukureštu.

 

 • Od januara do maja 2014: Specijalizacija u Visokom institutu za poljoprivredu (ISA ) u Lilu,  u Francuskoj, u okviru programa Agrobiznis, filijale
 • Od maja do septembra 2014: Staž/praksa  + završni master rad (MFE) u preduzeću.
 • Septembar 2014: Odbrana završnog master rada  (MFE) u Bukureštu ;
 • Obrazovni program validira se dvostrukom diplomom: Diplomom o završenim master studijama sa specijalizacijom u oblasti «Interkulturalnog menadžmenta u poljoprivredi i poljoprivredno-prehrambenom sektoru »,  koju izdaje Konferencija Visokih škola u Francuskoj i diplomom post-univerzitetskih studija koju izdaje Ministarstvo prosvete Rumunije.
 • Student će biti zaposlen u preduzeću za koje je izabran, na radnom  mestu za koje je pripremljen tokom ovog programa stručnog usavršavanja

 

Obrazovni program finansira preduzeće za koje je student  izabran i koje ga, po završetku ovog programa specijalizacije, zapošljava.

 

Tokom čitavog trajanja obrazovnog programa, student će dobijati studentsku stipendiju.

 

Troškove osiguranja studenta u Rumuniji i Francuskoj pokrivaju ISA- ISFRADA.

 

Troškove prevoza izmedju zemlje iz koje student dolazi i Rumunije i Francuske pokriva sam student..

 

Troškove prevoza tokom boravka i staža u Francuskoj, koji su u vezi sa aktivnostima iz ovog programa,  pokriva preduzeće koje učestvuje u programu.

 

Postupak selekcije :

 

Selekcija kandidata odvijaće se u 2 etape :

-       Svaki kandidat treba da popuni dosije, da uz njega priloži svoj CV i motivaciono pismo na francuskom ili na engleskom jeziku ;

-       Individualni razgovor na srpskom jeziku sa konsekutivnim prevodom, biće organizovan u Beogradu, u prisustvu komisije iz ISA-ISFRADA, i jednog ili više predstavnika preduzeća koje učestvuje u programu.

 

 

Izbor kandidata održaće se 17. i 18. jula 2013. u Beogradu u prisustvu Gospodje Irine Guihard,  Direktorke ISFRADA.

 

 

Izabrani kandidat potpisaće tripartitni sporazum sa fakultetom i sa preduzećem : Preduzeće ima obavezu da na kraju edukacije zaposli studenta na mesto za koje je edukovan, a student ima obavezu da u preduzeću ostane najmanje 2-3 godine.

 

 

Kontakti :

 

Irina GUIHARD, Direktorka ISFRADA,Visoki Institut za poljoprivredu  iz Lila, Francuska

Tel + 333 28 38 46 13 – Mob.tel. : + 336 09 34 38 17

Email : irina.guihard@isa-lille.fr

 

 

Véronique BUNIOWSKI, Asistent- ISFRADA,  Visoki institut za poljoprivredu, Francuska

Tel + 333 28 38 46 28

Email : veronique.buniowski@isa-lille.fr

 

 

Vesna MARINKOVIC, Koordinator -ISFRADA Srbija

Tel + 381 64 18 70 121

Email : marinkovicv11@gmail.com

 

 

*Visoki Institut za poljoprivredu

** Francusko-rumunski Visoki Institut za poljoprivredno-prehrambeni sektor i poljoprivredni razvoj