SLOVAČKA REPUBLIKA – Program nacionalnih stipendija u Slovačkoj

Ambasada Republike Srbije u Bratislavi dostavila je informaciju slovačke Agencije za akademsko informisanje o Programu nacionalnih stipendija.


Vlada Republike Slovačke od 2005. godine Programom nacionalnih stipendija za podršku mobilnosti dodeljuje stipendije i grantove studentima, doktorantima, univerzitetskim profesorima, istraživačima i umetnicima.


Program je namenjen državljanima Evropske Unije i državama koje učestvuju u programu Bolonjskog procesa van EU: Albanije, Andore, Jermenije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Islanda, Kazahstana, Lihtenštajna, Republike Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Norveške, Ruske Federacije, Srbije uključujući i Kosovo*, Švajcarske, Turske, Ukrajine i Vatikana.


Sve informacije o uslovima, načinu prijave i proceduri izbora kandidata dostupne su na vebsajtu: www.stipendia.sk


Rokovi za dostavljanje prijava su: 31. oktobar 2013. godine i 30. april 2014. godine.


Zainteresovani kandidati direktno apliciraju u traženom roku i na način koji zahteva slovačka strana.