Prezentacije sa održane promocije mobilnosti na PMF-u

Pregled korisnih informacija o stipendijama za studiranje u EU kroz dokumenta i prezentacije Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu i Prirodno-matematičkog fakulteta, kao i Nacionalne TEMPUS kancelarije.