Predavanje o stipendijama fondacije Alexander von Humboldt

Profesor dr Miloš Tešić održaće predavanje o stipendijama fondacije Alexander von Humboldt.

Te stipendije su namenjene vrhunskim saradnicima, docentima i vanrednim profesorima Unverziteta, a takođe i vrhunskim istraživačima iz svih naučnih institucija.

 

Predavanje će biti održano u ponedeljak 25. maja 2015. u zbornici Fakulteta tehničkih nauka sa početkom u 13:00 h.