Konkurs "Pokreni se za budućnost"

"Pokreni se za budućnost" je program koji sprovodi organizcija "Centar za razvoj liderstva", a 
i namenjen je mladim naučnicima i naučnicama u Srbiji.
U okviru konkursa pod nazivom "Pokreni se za nauku" dodeliće se 5 stipendija u iznosu 
od 600.000,00 dinara kao podrška u naučno-istraživačkom radu mladim perspektivnim
pojedincima.

Više o konkursu Pokreni se za nauku možete pogledati na sajtu
www.pokrenisezanauku.rs