Mogućnosti studiranja u Francuskoj

Prezentacija o mogućnostima studiranja u Francuskoj za studente Univerziteta u Novom Sadu (za sve oblasti u vezi sa master i doktorskim studijama) održaće se u Kino Sali Filozofskog fakulteta, 21.februara u 11 časova.

Više informacija o stipendijama na www.campusfrance.org