Konkurs Vlade Meksika za stipendiranje stranaca u 2016. godini

Vlada Meksika nudi državljanima Srbije dve (2) stipendije: jednu novu (dostupnu od januara naredne godine) i jednu koja je produženje stipendije.


lsto tako, Ambasada ima zadovoljstvo da obavesti Ministarstvo da je konkurs Vlade Meksika za stipendiranje stranaca  2016. godini objavljen do 31. avgusta 2015.  godine.


Ambasada Meksika obaveštava da na bilateralnom planu Vlada Meksika nudi državljanima Srbije dve (2) stipendije: jednu novu (dostupnu od januara naredne godine) i jednu koja je produženje stipendije.

 

lsto tako, Ambasada ima zadovoljstvo da obavesti Ministarstvo da je konkurs Vlade Meksika za stipendiranje stranaca u 2016. godini objavljen do 31. avgusta 2015. godini na sledećoj web stranici:
http://amexcid.qob. mx/i ndex.pho/oferta-de-becas-para-extranieros

 

Kao što je već istaknuto u saopštenju, stipendije se nude samo u okviru nastavnog programa institucija izričito naznadenih u konkursu za 2016. godinu.

 

Predaja prijava bi trebalo da se obavi preko ove Ambasade, predvođena Ministarstvom spoljnih poslova i/ili lokalnom vladinom institucijom zaduženom za ovo pitanje.

 

Biće prihvaćene samo one prijave koje ispunjavaju sve uslove.

Rezultati će biti objavljeni u novembru 2015. godine.

Pored navedenog konkursa, Sekretarijat spoljnih poslova Mekiska nudi i sledeće stipendije:
- 15 stipendija za realizovanje osnovnih, master i doktorskih studija na institutu E/ Co/egio de Mexico
- 25 stipendija za realizovanje master i doktorskih studija na Latinoameričkom fakultetu za društvene
nauke (Facultad Latinoamericana de Cienclas Socla/es - FLACSO).

 

Beograd, 27. april 2015.