STIPENDIJE FRANCUSKE VLADE ZA STUDIJE U FRANCUSKOJ

DETALJNIJE INFORMACIJE NAĐITE U PRILOGU I NA LINKOVIMA.

jpgFRANUCSKA VLADA_Stipendije2011.jpg

Gospodin Maksans Bute će biti u Novom Sadu 23. novembra 2011.

i pružaće savete u vezi sa studiranjem u Francuskoj u vremenu od 10h-13h i od 14h-18h.

Konsultacije sa gospodinom Buteom treba zakazati unapred na

adresu:   info@ccfns.org.rs ili

na broj telefona 021/47-22-900

jpgCAMPUS FRANCE Novembar 2011.jpg