Dvogodišnji Erasmus Mundus AtoSiM Master program

Dvogodišnji Erasmus Mundus AtoSiM Master program - computer simulation of physical, chemical and biomolecular systems.

 

Mogućnost konkurisanja za stipendiju.

 

Krajnji rok za konkurisanje za master u školskoj 2014-2016. je 5. januar 2014.