Lajbnicovo društvo - instituti (Leibniz-Gemeinschaft) i DAAD objavljuju 15. međunarodni program stipendija za postdoktorsko jednogodišnje usavršavanje