Univerzitetska liga u odbojci

PMF TIM (s leva na desno) Sandra Djurović, Dragana Kalaba, Gorana Mrdjan, Ivana Tomić, Aleksandra Vejinović, Nina Moldvai, Olga Popović, Marija Mladjenović i Jelena Surla PMF TIM (s leva na desno) Sandra Djurović, Dragana Kalaba, Gorana Mrdjan, Ivana Tomić, Aleksandra Vejinović, Nina Moldvai, Olga Popović, Marija Mladjenović i Jelena Surla