Turnir u "Moneturi"

U cilju upoznavanja, prvo stručne, a zatim i šire javnosti sa vođenjem monetarne politike, Narodna banka Srbije je osmislila društvenu igru koja na zabavan, maštovit i uzbudljiv način uvodi njene učesnike u svet kreiranja i sprovođenja monetarne politike u skladu sa izazovima koji se pred nju svakodnevno postavljaju.

Upoznavanje domaće javnosti sa načinima vođenja monetarne politike kroz društvenu igru "Monetura", a posebno sa pojmom inflacije – od čega zavisi, kako se kreće i šta sve utiče na njeno kretanje, predstavlja novi vid finansijske edukacije koji će Narodna banka sprovoditi u skladu sa svojim društveno odgovornim ciljevima i vrednostima.

"Monetura" je društvena igra na tabli koja predstavlja funkcionisanje NBS u uslovima održavanja kontrolisane inflacije putem kreiranja i sprovođenja monetarne politike u odnosu na konkretne situacije i uticaje.

Turnir u "Moneturi" se organizuje na PMF-u, u Klubu nastavnika na II spratu Departmana za matematiku i informatiku, 13. marta od 14.00 časova. Dobrodošli!