Radionica "Kvalitet voda"

Na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu se od 6. do 9. septembra 2011. godine održava XV po redu »Water Workshop«, pod nazivom "KVALITET VODA".

Centralne teme će biti: Granične vrednosti emisije za vode; Analiza vode za piće, prirodnih i otpadnih voda.

Granične vrednosti emisije zagađujućih materija u vodi predstavljaju osnovu sprovođenja strategije „komanda i kontrola“ u zaštiti voda. Primenjuju se u cilju regulisanja aktivnosti čijom realizacijom dolazi do oslobađanja zagađujućih materija u vodu. Druga tema je usmerena na potrebu permanentnog usavršavanja u analitici voda. Polaznici radionice će moći da dobiju informaciju o različitim analitičkim tehnikama i njihovoj aplikaciji u analizi prirodnih, otpadnih i vode za piće.

Od posebnog značaja za javnost biće predstavljanje Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje koja, tek što je usvojena na Vladi Republike Srbije (25.08.2011.), a finalizovana je u saradnji sa stručnjacima novosadskog Departmana za hemju.

Ova Uredba predstavlja prvi pravni akt u zakonodavstvu u oblasti upravljanja vodama u našoj zemlji kojim su definisane granične vrednosti za ispuštanje zagađujućih materija u površinske vode i kanalizacione sisteme. Predstavlja legalnu osnovu za kontrolu zagađenja "na izvoru" i korak napred u evropskim integracijama kada je u pitanju upravljanje vodama.

 

Kao i prethodnih godine, biće organizovano niz predavanja, okruglih stolova i rada u laboratoriji. Učesnici će imati priliku da svoje stavove i saopštenja razmene za okruglim stolovima, čiji će moderatori biti inostrani i naši stručnjaci. Teme okruglih stolova: Priprema vode za piće – problemi i rešenja, Faktori izbora tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, Akreditovane laboratorije, Upravljanje vodovodnim i kanalizacionim sistemima, Javno-privatno partnerstvo u JKP, Značaj studija zaštite životne sredine u zaštiti voda.

Ove godine će, takođe, biti predstavljeno i nekoliko savremenih analitičkih instrumenata: gasni hromatograf sa masenim detektorom (GC/MSD), jonski hromatograf (IC), tečni hromatograf (UPLC) i analizator ukupnog organskog ugljenika (TOC), prikazaće se i metode dezinfekcije vode sa proizvodnjom dezinfektanta na licu mesta, kao i daljinska kontrola dezinfekcije. Ovakav način dezinfekcije i kontrole, pored ostalog, značajan je za male vodovodne sisteme, jer im omogućuje stručnu kontrolu, kao i neophodan servis sistema za dezinfekciju.

      Zvanično otvaranje radionice je 6. septembra 2011. godine u 930 časova na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departman za biologiju i ekologiju, Amfiteatar 1, Trg Dositeja Obradovića 2.

S obzirom na značaj tema o kojima će se diskutovati tokom »Water Workshop«-a, pozivamo medijske kuće da isprate ovaj događaj.