Svečano otvaranje čitaonice na PMF-u

Svečano otvaranje novih prostora je 19. marta u 10.15 sati, u zgradi Deparmana za matematiku i informatiku i Departmana za fiziku, Trg Dositeja Obradovića 4.


Tom prilikom će Christian DANIELSSON, generalni direktor Direktorata za proširenje Evropske komisije preseći crvenu vrpcu i tako studentima na korišćenje predati nove prostore. Svečanom otvaranju će prisustvovati i državni sekretar resornog ministarstva, dr Aleksandar Belić, rektor Novosadskog univerziteta, prof. dr Radovan Pejanović, kao i prodekan na PMF-u, prof. dr Milica Pavkov Hrvojević.


Prisutni gosti će izjave za medije davati od 10.20 h, pa medijske kuće molimo da budu poštuju satnicu.

 

Napomena:

 

Molimo predstavnike medijskih kuća da svoje ekipe akredituju na elektronsku adresu pr@pmf.uns.ac.rs najkasnije do 18. marta u 12 sati.

 

Projekat unapređenja visokoškolskog obrazovanja (EU HETIP) zajednički je projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkg razvoja Republike Srbije i Evropske unije (EU) za čiju je implementaciju EU obezbedila 22 miliona evra iz pretpristupnih fondova Evropske unije (IPA). Na Konkursu iz  marta 2010. PMF dobija projekat ukupne vrednosti 1.200.000 Eur. Radovi  su počeli u januaru 2013., a nadograđena su dva sprata iznad postojećih amfiteatara na Deparmanu za matematiku i informatiku/Departmanu za fiziku za potrebe centralne PMF čitaonice sa 144 mesta, 2 učionice i 14 profesorskih kabineta. Proširen je prostor na prvom spratu Departmana za geografija, turizam i hotelijerstvo za potrebe računarske učionice i 3 kabineta za profesore. Renovirana je i opremljena Laboratorija za hidrobiologiju na Departmanu za biologiju i ekologiju, kao i Laboratorija za ćelijske kulture na Departmanu za hemiju.