Potpisivanje sporazuma o saradnji sa JP "Vojvodinašume"

Poziv medijskim kućama na svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između Vojvodinašuma i PMF-a

Akcija "Jelka za nauku"

Povezivanje nauke sa privredom i industrijom, a u funkciji strategije razvoja zemlje je jedan od  primarnih zadataka Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Fakultet konstantno radi na ugovaranju naučne i tehničke saradnje sa brojnim institucijama u zemlji i inostranstvu jer, prava provera naučnih rezultata može biti postignuta tek kada oni nađu svoje mesto u privrednom razvoju zemlje.

Vrlo je značajno omogućiti mladim ljudima, budućim stručnjacima, u konkretnom slučaju, iz oblasti ekologije, zaštite živote sredine i lovnog turizma stručnu praksu u okviru velikih javnih preduzeća, koja će im omogućiti uvid u dešavanja "na terenu". Ovakvo povezivanja naučnih insitucija i privrednih subjekata otvara vrata budućeg zaposlenja za studente ovih smerova, kao i sigurnost preduzeća da za stručnu praksu i možda stalni angažman, obezbedi kadrove koji imaju najkvalitetnije školovanje i edukaciju.

Vojvodinašume, javno je preduzeće koje gazduje najvećim delom državnih šuma  na području Autonomne Pokrajine Vojvodine. Povodom Međunarodnog dana šuma (11. decembar 2011.) PMF-u pokolanja "Jelku za nauku", koju će budući praktikanti okititi povodom predstojećih praznika, a nakon prazničnih dana zasaditi u dvorištu fakulteta, kao simbol  "zimzelene nauke".

Svečano potpisivanje sporazuma između dve eminentne institucije je 21. decembra u 11.00 časova u Klubu nastavnika, Trg Dositeja Obradovića 4, zgrada Departmana za fiziku i matematiku. Sporazum će potpisati prof.dr Neda Mimica Dukić, dekanica PMF-a i dipl.ing Marta Takač, generalna direktorka JP "Vojvodinašume".

Inače, preduzeće "Vojvodinašume" je prošle godine proglašeno “Kompanijom godine” i dobitnik je priznanja “Kapetan Miša Anastasijević”, koje se tradicionalno dodeljuje privrednicima, pojedincima i ustanovama od strane Privredne komore Vojvodine i Srbije. U prethodnom periodu uloženi su veliki napori u angažovanju u oblasti socio-društvene odgovornosti i međunarodne saradnje. Između ostalog, sarađuje sa institucijama iz zemalja regiona u međunarodnom projektu NATREG, finansiranom od strane Fonda za evropski regionalni razvoj.

Pozivamo vas da medijski ispratite ovaj događaj.