PREDSTAVLJANJE REZULTATA IPA PROJEKTA MATCROSS

           Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu (Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine) i Departman za primenjenu hemiju i zaštitu životne sredine Univerziteta u Segedinu, pre dve godine uspostavili su saradnju u okviru projekta MATCROSS, a u oblasti istraživanja i razvoja inovativnih tehničkih rešenja koja svoju primenu mogu naći u zaštiti životne sredine. Istraživanja su bila usmerena na razvoj ekonomski efikasnih i ekološki prihvatljivih metoda monitoringa životne sredine i remedijacije zagađenih lokaliteta, kao potencijalnih rešenja za zagađene oblasti u prekograničnom pojasu.

 

            Projekat se ove godine završava i sa zadovoljstvom ćemo predstaviti rezultate izučavanja, te vas pozivamo na skup povodom zatvaranja projekta "Development of new materials for application in environmentally friendly technologies for the cost-effective remediation of contaminated sites threatening cross-border regions MATCROSS (HUSRB 1002/214/188), na PMF-u, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Sala 14/V sprat, Trg Dositeja Obradovića 3,  29. oktobra 2013. godine u 10 časova.

 

            AP Vojvodina ima velike vodne resurse u površinskim vodama i u kanalskom sistemu Dunav-Tisa-Dunav, ali je njihov kvalitet značajno ugrožen ispuštanjem neprečišćenih ili delimično prečišćenih industrijskih i komunalnih otpadnih voda, ali i uticajem difuznih izvora (poljoprivreda, saobraćaj itd.). Kvalitet sedimenta manjih vodotoka (Krivaja, Nadela, Kudoš, Vrbas-Bezdan, Begej) je u najvećoj meri narušen s obzirom na to da imaju mali potencijal samoprečišćavanja. Ako se nastavi postojeći trend zagađivanja voda nastaće ozbiljan problem korišćenja nekih vodenih resursa u Vojvodini zbog potencijalne mogućnosti unošenja zagađenja u lanac ishrane.

 

            Utvrđivanje kvaliteta sedimenta pored kvaliteta vode od značaja je jer zagađeni sediment može biti sekundarni izvor zagađenja vode, tzv. „ekološka bomba“. Prema nekim procenama u Vojvodini bi trebalo godišnje izvaditi oko 2 miliona m3 mulja. S obzirom da se troškovi tretmana sedimenta kreću od 20 do 1000 EUR/m3 zavisno od vrste tretmana, veoma je značajno definisati lokacije gde je neophodna remedijacija sedimenta, kao i koju tehnologiju primeniti.

           

            Na skupu će biti prezentovani rezultati ostvareni na projektu, kao i „bela knjiga“ o ispitivanju i remedijaciji sedimenta u kojoj je prikazana analiza troškova i koristi različitih remedijacionih rešenja za sediment Velikog Bačkog kanala koji predstavlja ekološku crnu tačku Evrope.