OTVARANJE I POČETAK RADA RADIONICE ZA OBUKU KADROVA U MEDIJIMA ,,GOVORITI I PISATI O NAUCI’’

Generalni direktor Radio-televizije Vojvodine, gospodin Siniša Isakov i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, prof. Neda Mimica Dukić, kao i prodekan za nauku, međunarodnu saradnju i razvoj Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. Milica Pavkov Hrvojević, rukovodilac Projekta Radionice, obratiće se prisutnima i polaznicima prilikom početka rada Radionice ,,Govoriti i pisati o nauci’’, u zgradi Radio Novog Sada, u subotu 24. novembra 2012 u 9:30h.

 

Radionicu ostvaruju Radio-televizija Vojvodine i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, uz podršku Centra za promociju nauke.

 

Radionica je namenjena novinarima koji već rade u medijima ili se pripremaju da to postanu i ima za  cilj da doprinese unapređenju onih znanja koje treba da poseduju novinari naučnih rubrika i programa i  da doprinese povećanju prisutnosti sadržaja iz nauke i o nauci, te  širenju svesti o međusobnoj razvojnoj uslovljenosti nauke, tehnologije, kulture i društva.

 

Rukovodilac i mentorka Radionice je autorka i inicijator ovog projekta, Drenka Dobrosavljević, urednica naučnog programa ,,Dijalog kultura'' Radio Novog Sada.