Konferencije i radionice na PMF-u

OBELEŽAVANJE POLA VEKA DEPARTMANA ZA HEMIJU –

WATER WORKSHOP 2012

 

            Ovogodišnji skup "Kvalitet voda" šesnaesti po redu, značajan je, između ostalog i po tome što predstavlja uvodni događaj u obeležavanju jubileja departmana, proslave 50. godina od osnivanja. U okviru  WW2012 biće upriličen  satelit skup u vezi sa  IPA projektom  ARSENICPLATFORM.

 

Radionica "Kvalitet voda" postala je jedan od vodećih skupova u zemlji iz oblasti kvaliteta vode za piće, upravljanja kvalitetom i vodosnabdevanjem uopšte, upravljanja otpadnim, površinskim vodama i sedimentom i već godinama okuplja velik broj učesnika kako iz zemlje tako i iz inostranstva.

 

Bitna tema je i predstavljanje zakonodavnog akta u oblasti upravljanja vodama, Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (donetoj na Vladi Republike Srbije 18.5.2012.) u čijoj su izradi učestvovali, pored vladinog sektora u datoj oblasti i stručnjaci sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

         Skup "Kvalitet voda" održava se od 4. do 7. septembra 2012. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, u amfiteatrima na Departmanu za Biologiju i ekologiju.

                Svečano otvaranje je 4. septembra u 09.30 časova, te pozivamo medijske kuće da prisustvuju ovom događaju.

 

TRI MEĐUNARODNE KONFERENCIJE POVODOM

50 GODINA EMINARA ZA ANALIZU I OSNOVE MATEMATIKE

 

            Departman za matematiku i informatiku, Departman za mehaniku i Centar za matematička istraživanja nelinearnih fenomena Univerziteta u Novom Sadu proslavljaju 50 godina Seminara za Analizu i osnove matematike koji sa uspehom vodi sve ove godine Akademik Bogoljub Stanković. Organizatori su Akademik Stevan Pilipović i prof. dr Miloš Kurilić sa PMF-a kao i Akademik  Teodor Atanacković sa FTN-a.

 

Ovim povodom organizuju se tri međunarodne konferencije na Departmanu za matematiku i informatiku PMF, sa oko 120 učesnika i predavačima iz Italije, Austrije, Rusije, Francuske, Hrvatske, Velike Britanije, Kanade, Belgije, Finske, Švedske, Amerike, Madjarske.

 

            Svečani govor o samom Seminaru održaće Akademik Olga Hadžić u sredu, 5. septembra, u 17:30    u Amfiteatru "Mihajlo Pupin" na Departmanu za matematiku i informatiku, Trg Dositeja Obradovića 4.