Svečano uručenje nagrada Fondacije CheckMark Ger van Meel

 

Holandska fondacija "CheckMark Ger van Meel" za unapređenje hemijskih nauka u Srbiji, organizovala je izbor najboljih diplomskih i master teza u oblasti hemije, odbranjenih tokom 2010. godine, na kome su učestvovali studenti svih univerziteta u Srbiji.

 

Prve tri nagrade su osvojili studenti Prirodno-matematičkog fakulteta - Igor Šimonji je nagrađen za najbolji master rad, Anka Džigurski, studentkinja master studija na biohemiji nagrađena je za najbolji diplomski, dok je treća nagrada za najuspešniji master pripala Mariji Savić, studentkinji master studija na molekularnoj biologiji.

 

Svečano uručenje nagrada je 18. maja, 2011. godine u 11.00 časova u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Novom Sadu (Trg Dositeja Obradovića 5 ).

Na ceremoniji će se prisutnima obratiti presdstavnici Ambsade Kraljevine Holandije u Srbiji i prodekan za nauku, međunarodnu saradnju i razvoj Prirodno-matematičkog fakulteta, prof.dr Milica Pavkov Hrvojević.

 

Inače, CheckMark-Ger van Meel Fondacija osnovana je na inicijativu dr Branka Kolarića i Ger van Mell-a (vlasnik CheckMarka ) u leto 2007. godine. Kompanije koje učestvuju u programu su Astellas, Solvay Pharmaceuticals, Teva, Organon, Shell, SGS kao i univerziteti poput: Twente School of Management i Avans Hogeschool.

Fondacija promoviše i stimuliše fizičkohemijske, hemijske i biohemijske nauke i obrazovanje u Republici Srbiji, a pruža izuzetne mogućnosti za usavršavanje srpskih studenata u holandskim kompanijama. Takođe, angažovana je na prkupljanju dodatnih sredstva ili opreme koju donira fakultetetima kako bi se poboljšala praktična nastava za studente diplomskih studija i svake godine razmatra najbolje načine da se planovi sprovedu u delo.

Dobitnici nagrada Dobitnici nagrada

Nagrađeni Igor Šimonji, Anka Džigurski i Marija Savić sa direktorom Checkmark Fondacije Svenom Hemnikom