Promocija knjige

Promocija knjige "Dijagnostički ultrazvuk"

 

 

„Dijagnostički ultrazvuk“ je prva knjiga na srpskom jeziku koja sveobuhvatno interdisciplinarnim pristupom opisuje osobine i primenu ultrazvuka u medicinskoj dijagnostici, sa posebnim osvrtom na ultrasonografiju krvi i krvnih sudova, srca, unutrašnjih organa, dojke, ploda u materici ili lokomotornog sistema deteta. Knjiga je namenjena lekarima i medicinskim fizičarima koji se bave primenom ultrasonografije u medicinskoj dijagnostici.

 

Malo je verovatno da je u poslednjih pedesetak godina ma koje područje u medicini doživelo tako dramatični tehnološki napredak kao što je to slučaj sa dijagnostičkim ultrazvukom. U poređenju sa ostalim dijagnostičkim tehnikama, kao što su magnetna rezonanca (NMR), kompjuterizovana tomografija (CT) ili pozitronska emisiona tomografija (PET), ultrazvučni skeneri su jednostavniji, lako prenosivi i jeftiniji, a opasnosti od izlaganja organizma ultrazvuku su manje u poređenju sa jonizujućim zračenjem.

 

Sve veća osetljivost ultrazvučnih sondi i napredak u doplerskoj tehnici prikazivanja kretanja krvi, posebno u tehnici kolor Doplera, učinili su prekretnicu u novijoj istoriji medicinske dijagnostike. Smatra se da je pojava trodimenzione (3D) ultrazvučne tehnologije dovela medicinu na sam prag neinvazivne dijagnostike. Konačno, zahvaljujući ogromnom napretku u informatičkim naukama, razvijena je i četvorodimenziona 4D (tri prostorne dimenzije + vreme) ultrasonografija. Savremeni ultrazvučni skeneri, kombinujući sve pomenute metode, omogućuju istovremeno praćenje strukture i funkcije organa i kretanje krvi u organizmu čoveka.

 

U knjizi su detaljno opisane ne samo sve standardne tehnike ultrasonografije, već i najnovija dostignuća u ovoj oblasti (kontrastni agenasi, harmonijski imidžing, multidimenzioni imidžing, visokofrekventni imidžing, intravaskularna ultrazvučna angiografija, endoskopska sonografija).

 

U pisanju knjige učestvovalo je devet autora, vodećih stručnjaka u pojedinim oblastima ultrasonografije (prof. dr Slobodanka Stanković, prof. dr Petar Slankamenac, prof. dr Marko Kovač, prof. dr Aleksandra Novakov Mikić, prof. dr Ilona Lukač, prof. dr Lazar Petković, doc. dr Olivera Klisurić, doc. dr Zoran Vujković, doc. dr. Dragana Đilas Ivanović). Urednici su prof. dr Slobodanka Stanković i prof. dr Petar Slankamenac. Izdavač je Medicinski fakultet u Novom Sadu.

 

Promocija ove značajne publikacije održaće se 15. marta, 2011. godine u Svečanoj Sali Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, Trg Dositeja obradovića 5, III sprat, u 12.00 časova. O knjizi će govoriti Rektor Univerziteta, prof.dr Miroslav Vesković, prof. dr sc. med. Sanja Stojanović, član Gradskog veća Grada Novog Sada za socijalnu i dečiju zaštitu i drugi recenzenti.