Formirana zajednica državnih univerziteta

Sporazumom  koji  je  potpisan  danas  u  Novom  Sadu  osam  državnih univerziteta  portvdilo  je  formiranje  Zajednice  koja  će  okupiti  državne  univerzitete  u  Beogradu,  Nišu, Kragujevcu,  Novom  Sadu  i  Novom  Pazaru,  te  Univerzitet  odbrane  i  Univerzitet  u  Prištini  sa  privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.


Sedište  Zajednice  biće  na  Univerzitetu  u  Novom  Sadu,  a  predsednik  je  profesor  Dušan  Nikolić,  rektor   Univerziteta, njegov zamenik profesor Zoran Erić, rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Potpisan  je  takođe  i  Sporazum  o  organizovanju  zajedničkih  doktorskih  studija  matematike  i  o  osnivanju doktorske  škole  matematike  na  nivou  Republike  Srbije,  a  potpisnik  je  i  Matematički  institut  Srpske akademije  nauka  i  umetnosti,  uz  univerzitete  i  prirodno­matematičke  fakultete  u  Nišu,  Kragujevcu, Novom Sadu i Novom Pazaru.