OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PMF-A

Obaveštenje za studente PMF-a

 

U skladu sa preporukom Rektorskog kolegijuma Univerziteta u Novom Sadu, a u vezi odgađanja nastavne aktivnosti na Univerzitetu u Novom Sadu, uključujući predispitne obaveze i ispite, Kolegijum Prirodo-matematičkog fakulteta je doneo odluku da se ZA STUDENTE KOJI SE NALAZE NA PODRUČJIMA UGROŽENIM POPLAVAMA I KOJI SU AKTIVNO UKLJUČENI KAO VOLONTERI U AKCIJE ODBRARNE OD POPLAVA, OPRAVDAJU  IZOSTANCI SA NASTAVE I ISPITA DO sedam dana.

Ovim studentima će biti organizovana nadoknada svih propuštenih obaveza.

 

U Novom Sadu,

19. 05. 2014.

 

 

                                                                                                Dekan PMF-a

                                                                                                Prof. dr Neda Mimica Dukić