Svečana dodela nagrada studentima za postignut uspeh u školskoj 2011/12

Svečana dodela nagrada studentima za postignut uspeh u školskoj 2011/12. godini održaće se u petak, 31. maja 2013. godine u 13,00 časova u amfiteatru Poljoprivrednog fakulteta (prizemlje), Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad.

 

  Na svečanosti će biti uručene sledeće nagrade: nagrada najboljem studentu Univerziteta, nagrade najboljim studentima fakulteta,  izuzetne nagrade za završene studije, izuzetne nagrade za uspeh u toku studiranja, nagrade za vrhunske rezultate u umetnosti i sportu, nagrade „Mileva Marić Anštajn““ i izuzetne nagrade za naučni i stručni rad studenata.

 

 Ostali nagrađeni studenti mogu svoje diplome podići u Centru za razvoj karijere, Dr Ilije Đuričića 3 (u okviru Doma Bajić), u periodu od 3. do 4. juna 2013. godine, od 10 do 14 časova (www.razvojkarijere.uns.ac.rs [1]).

 

  Paralelno sa pripremom svečanosti, priprema se i dodela novčanih nagrada studentima. Novčane nagrade studenti mogu preuzeti od 31. maja, a informacije o načinu preuzimanja će se nalaziti na sajtu Univerziteta.