Svečana akademija povodom 45. godina PMF-a

Svečana akademija povodom 45 godina od osnivanja Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Srpsko narodno pozorište, 10. oktobar, 2014. u 18 sati, sala Pera Dobrinović.

 

Program:

 

Pozdravna reč rektora Novosadskog univerziteta, prof. dr Miroslava Veskovića i dekana PMF-a, prof. dr Nede Mimice Dukić

 

Umetnički program u produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu

 

Dodela priznanja i nagrada

 

Koktel.