Softverski paket STATISTICA

Studentima Prirodno-matematičkog fakulteta je omogućeno korišćenje programskog paketa Statistika. Uputstvo za instalaciju možete dobiti na Departmanu za matematiku i informatiku, prizemlje, Računski centar br. 1.

Zvanićna web prezentacija je na adresi : Statistica v.12.6