SPISAK STUDENATA KOJI SU ZAVRŠILI MASTER AKADEMSKE STUDIJE PO PLANU 2006.

Promocija će se održati  3. juna 2013. (ponedeljak) u 10h u Amfiteatru A1 Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 2.

 

Diplome se mogu podići i u prostoriji br. 7 studentske službe svakog radnog dana od 10h do 13h.

 

 1. Nikolina (Stevo) Mekterović
 2. Ivana (Sreta) Kostić
 3. Jovana (Miloje) Francuz
 4. Bojana (Radovan) Prekodravac
 5. Endre (Ištvan) Sorad
 6. Ivana (Miodrag) Kovačević
 7. Daniela (Milić) Arsenović
 8. Vukosava (Veselin) Trnovac
 9. Biljana (Milin) Kiprovski
 10. Miroslav (Vladislav) Sič
 11. Svetlana (Ljubinko) Virijević
 12. Sandra (Nikola) Medić
 13. Sonja (Ilija) Pogrmić
 14. Snježana (Marko) Gagić
 15. Aleksandar (Živorad) Popović
 16. Tamara (Damjan) Milin
 17. Tanja (Obrad) Tunić
 18. Ana (Petar) Stefanović
 19. Slavica (Miroslav) Gligorijević
 20. Vesna (Savo) Kević
 21. Milica (Boško) Velimirović
 22. Snežana (Dragoslav) Filipović
 23. Sonja (Veljko) Radak
 24. Dejan (Vladimir) Šeguljev
 25. Ivana (Zoran) Pušić
 26. Milena (Tomislav) Jakobović
 27. Nemanja (Jovan) Protić
 28. Aleksandra (Svetislav) Radusinović
 29. Milutin (Miladin) Maravić
 30. Laslo (Laslo) Galamboš
 31. Maja (Rade) Dmitrović
 32. Žarko (Rada) Bodroški
 33. Slobodan (Mladen) Radošević
 34. Dragan (Risto) Matić
 35. Ivan (Ljubomir) Milovanović
 36. Srđan (Branislav) Tucić
 37. Ivan (Karolj) Lacković
 38. Ivana (Milan) Horvat
 39. Marko (Marija) Kebert
 40. Miroslav (Dušan) Vujičić
 41. Marijana (Milorad) Kragulj
 42. Ivana (Mile) Stanković
 43. Danka (Vlado) Modraković
 44. Oskar (Oskar) Tot
 45. Nenad (Ratko) Aleksić
 46. Silvia (Janoš) Čanadi
 47. Mirjana (Stevan) Penić
 48. Dragana (Bogdan) Bukilić
 49. Snežana (Slavko) Gordić
 50. Dragana (Dušan) Vidović
 51. Jelena (Lazar) Pisarov
 52. Jelena (Branislav) Plačkić
 53. Ljiljana (Svetislav) Brbakalić
 54. Sonja (Radivoj) Kuljanski
 55. Miroslav (Pavel) Jonaš
 56. Aleksandra (Aleksandar) Božović
 57. Kristina (Olga) Čajko
 58. Nataša (Svetislav) Ćurčić
 59. Nataša (Vojisalav) Knežević
 60. Jelena (Mladen) Burgijašev
 61. Jelena (Đorđe) Alimpijević
 62. Marija (Milorad) Mladenović
 63. Ivana (Slavko) Švonja
 64. Marko (Nikola) Savić
 65. Jovica (Milan) Petrović
 66. Vladimir (Branislav) Rodić
 67. Novica (Emil) Blažin
 68. Vladimir (Slavko) Balać
 69. Jelena (Nikola) Mišković
 70. Marija (Dragan) Jovanović
 71. Tatjana (Ljiljana) Stojanović
 72. Jelena (Branko) Gajić
 73. Dragan (Vukman) Dukić
 74. Slađan (Branko) Dimitrijević
 75. Rade (Nikola) Jaramaz
 76. Ivan (Dragan) Radanović
 77. Velimir (Milorad) Đurković
 78. Zdravko (Đorđe) Mutin
 79. Gordana (Đuro) Rakić
 80. Karlo (Karlo) Bala
 81. Snežana (Milan) Milovac
 82. Danijela (Radislav) Simeunčević
 83. Jovana (Miloš) Kokić
 84. Sava (Radovan) Mikalački
 85. Hilda (Piroška) Gilice
 86. Dušan (Zoran) Zumurović
 87. Dragica (Novak) Bogdanović
 88. Jan (Jan) Križan
 89. Branislava (Dragomir) Panić
 90. Jovan (Dušan) Dačić
 91. Tamara (Slobodan) Jovanović
 92. Jelena (Vlajko) Stanković
 93. Nataša (Petar) Antonijević
 94. Milana (Jovan) Vujkov
 95. Danijel (Stojan) Predarski
 96. Katarina (Jovan) Miljković
 97. Milan (Boro) Vasić
 98. Zoran (Zoran) Hrkić
 99. Jelena (Teodor) Moldovanov
 100. Svetlana (Vitomir) Nestorović
 101. Doni (Aleksandar) Pracner
 102. Slađana (Danilo) Radanović
 103. Dragan (Vojislav) Balanesković
 104. Milenko (Borislav) Živanić
 105. Lea (Marko) Jakelić
 106. Zoran (Nenad) Đurić
 107. Jelena (Cvijetin) Savić
 108. Ognjen (Kitan) Manevski
 109. Predrag (Slobodan) Radosavljević
 110. Jelena (Jugoslav) Nikolić
 111. Izabela (Mikloš) Ružička
 112. Ivan (Rusomir) Svetozarević
 113. Milena (Milivoje) Damjanović
 114. Slađana (Rajko) Jovanović
 115. Ivana (Slobodan) Štrtak
 116. Vladimir (Nenad) Pavlović
 117. Miroslav (Miloš) Radujkov
 118. Vojislav (Miodrag) Dragin
 119. Snježana (Miloš) Radulović
 120. Sanja (Vojin) Tepić