ŠIROM OTVOREN INTERNET PROZOR U SVET

Postavljanjem 10 Gb linka ka čvorištu Univerziteta u Novom Sadu (ARMUNS) Prirodno-matematički fakultet od nedavno ima omogućen pristup GEANT mreži punim kapacitetom. GEANT je pan-evropska mreža visokoobrazovnih i istraživačkih institucija koja omogućuje saradnju u nauci, umetnosti i kulturi (http://www.geant.net).

 

Novouspostavljena veza ka internetu je sada 100 puta brža nego ranije, čime se otvara mogućnost za nove vidove naučne saradnje i udruživanje računarskih resursa istraživačkih grupa, jer računari u ovoj mreži mogu da komuniciraju toliko brzo da postaje nebitno da li se računar sa koga preuzimamo podatke nalazi u susednoj prostoriji ili u drugoj državi.