SAOPŠTENJE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA, UNIVERZITETA U NOVOM SADU POVODOM TEKSTOVA OBJAVLJENIH U POLITICI 5. JUNA I 21. JUNA 2016. GODINE

SAOPŠTENJE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU POVODOM TEKSTOVA OBJAVLJENIH U DNEVNOM LISTU POLITIKA 5. JUNA I 21. JUNA 2016. GODINE.