Pripremni kursevi za studente I godine

Po ugledu na američke i evropske univerzitete, i ove godine se za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje pripremni kurs za lakše praćenje nastave računarstva na Departmanu za matematiku i informatiku - Computer Science 0.

 

Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je predavači koji već nekoliko godina predaju kako na fakultetu, tako i u srednjoj školi.


Predviđene teme:

 • Osnovni pojmovi u programiranju
 • Jednostruka i višestruka grananja
 • Određena iteracija
 • Neodređena iteracija sa uslovom na početku
 • Neodređena iteracija sa uslovom na kraju
 • Poređenje iteracija
 • Naprednije kombinovanje naredbi

Nastava će se održavati u sledećim terminima:

 

  1. Utorak, 17. septembar 2013
  2. Sreda, 18. septembar 2013
  3. Četvrtak, 19. septembar 2013
  4. Petak, 20. septembar 2013

Časovi su BESPLATNI za studente PMF-a i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku i Departmana za fiziku (Trg Dositeja Obradovića 4).

 

***************************************************************************************************************

 

 

Za studente matematike, informatike, fizike i hemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje kurs pod nazivom PRECALCULUS.


To je obrada izabranih tema iz srednjoškolske matematike, koje svaki brucoš mora znati ako želi da uspešno prati nastavu matematike na prvoj godini fakulteta.


Nastava traje 30 školskih časova, i organizuju je, u saradnji sa kolegama, iskusni nastavnici Prirodno-matematičkog fakulteta:

 • prof. dr Đurđica Takači
 • prof. dr Dragan Mašulović

koji već nekoliko godina predaju i u srednjoj školi, a predavali su PRECALCULUS kao gostujući profesori u Americi (Đ. Takači) i Evropi (D. Mašulović)

 

Predviđene teme:

 • Linearne, kvadratne i jednačine višeg stepena
 • Trigonometrijske jednačine
 • Eksponencijalne i logaritamske jednačine
 • Analiza toka i grafičko predstavljanje najvažnijih elementarnih funkcija
 • Planimetrija
 • Kombinatorika
 • Elementarna primena prvog izvoda i integrala

Nastava će se održavati u sledećim terminima (od 10-14 časova):

 1. Ponedeljak, 23. septembar 2013
 2. Utorak, 24. septembar 2013
 3. Sreda, 25. septembar 2013
 4. Četvrtak, 26. septembar 2013
 5. Petak, 27. septembar 2013
 6. Subota, 28. septembar 2013

 

Časovi su beplatni za studente PMF-a i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku i Departmana za fiziku (Trg Dositeja Obradovića 4).