Preuzimanje sertifikata o nagradama

Preuzimanje sertifikata o nagradama studentima Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u školskoj 2014/2015. godini, će biti organizovano 10. oktobra u 10 časova, u amfiteatru Centralne zgrade Univerziteta.

Spisak nagrađenih studenata možete pogledati na sajtu Univerziteta: http://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-c-2/nagrade/1717-nagrade-2014-15


Detalje o preuzimanju novčanih nagrada za studente pronaći ćete na linku UNS:

https://www.uns.ac.rs/index.php/vesti-2/2318-nagrade-najboljim-studentima-2016

https://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-c-2/nagrade/1403-nagrade-temati-2014