Preliminarna lista kandidata koji su izabrani za članove Studentskog parlamenta UNS i PMF

Preliminarna lista kandidata koji su izabrani za članove Studentskog parlamenta Fakulteta i Univerziteta u Novom Sadu  za školsku 2014/2015 godinu na izborima 15.4.2014.

.                                                                    

Na izborima za Studentski parlament PMF nakon izvršenog prebrojavanja glasova utvrđeno je:

 • Na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo

 

 1. Teodora Koprivica, 69
 2. Sofija Vujasinović, 67
 3. Stijan Vuković, 67
 4. Marija Mlađenović, 61
 5. Viktorija Šimon, 57

            Komisija konstatuje da su svi kandidati ušli u saziv Studentskog parlamenta PMF za školsku 2014/15. godinu.

 • Na Departmanu za biologiju i ekologiju
 1. Adam Lekić, 67
 2. Božica Mijović, 59
 3. Sara Pavkov, 58
 4. Dijana Lađinović, 57

            Komisija konstatuje da su svi kandidati ušli u saziv Studentskog parlamenta PMF za školsku 2014/15. godinu.

 • Na Departmanu za matematiku i informatiku

 

 1. Manojlo Vuković, 72
 2. Tanja Dukić, 69
 3. Jelena Arsić, 68
 4. Ljuba Beglerbegović, 65
 5. Bojana Mićić, 56
 6. Miljana Vukoje, 48

            Komisija konstatuje da su kandidati pod rednim brojem 1, 2, 3, 4 ušli u saziv Studentskog parlamenta PMF za školsku 2014/15. godinu

 

 • Na Departmanu za hemiju, , biohemiju i zaštitu životne sredine

 

 1. Andrej Kukučka, 56
 2. Milorad Ljepoja, 55
 3. Dejan Mrđenović, 52
 4. Aleksandar Marić, 51
 5. Dušan Potić, 14

            Komisija konstatuje da su kandidati pod rednim brojem 1, 2, 3, 4 ušli u saziv Studentskog parlamenta PMF za školsku 2014/15. godinu.

 

 • Na Departmanu za fiziku

 

 1. Viktorija Karić, 11
 2. Vera Veljanović, 10
 3. Aleksandar Stjepanović, 9

            Komisija konstatuje da su svi kandidati ušli u saziv Studentskog parlamenta PMF za školsku 2014/15. godinu.

 

Na izborima za Studentski parlament Univerziteta u Novom Sadu nakon izvršenog prebrojavanja glasova utvrđeno je:

 1. Tijana Stojančević, 261
 2. Marija Mlađenović, 257
 3. Manojlo Vuković, 239

            Komisija konstatuje da su svi kandidati ušli u saziv Studentskog parlamenta Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2014/15. godinu.