OSNIVANJE ALUMNI BAZE UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Na Univerzitetu u Novom Sadu je od 2010. godine, u okviru TEMPUS poziva, u toku projekat INTERFACE, koji se bavi unapređenjem veza između visokog obrazovanja i društva (http://143.50.35.40/interface/). Projekat završava početkom oktobra 2013. godine.

 

Pored karijernog savetovanja i celoživotnog učenja, u fokusu projekta je i kreiranje Alumnija, jer se kroz njegove aktivnosti takođe postiže osnaživanje veza Univereziteta i društva.

 

Sama ideja o osnivanju Alumnija Univerziteta u Novom Sadu datira iz 2003. god. kada je održana osnivačka skupština, uz nekoliko kasnijih manifestacija koje su podvedene pod aktivnosti Alumnija. Informacije o dosadašnjim događajima vezanim za Alumni Univerziteta možete pronaći na sajtu: http://www.uns.ac.rs/sr/, u podmeniju: Alumni.

 

U okviru INTERFACE projekta je osmišljen pilot projekat razvoja Alumnija, a među prvim koracima za njegovo (re)osnivanje je kreiranje baze podataka o alumnistima. Budući da je određeni broj alumnista Univerziteta ostao da radi u svojstvu saradnika ili asistenta na Univerzitetu, a danas su eminentni istraživači i profesori, ovim putem želim da Vas zamolim da informišete Vaš kolektiv o ovoj inicijativi.

 

Ujedno Vas molim da se svojim autoritetom založite da se bivši studenti našeg Univerziteta, a danas zaposleni na fakultetu, registruju kao članovi Alumni udruženja. Registracija se može uraditi elektronski, putem obrasca za prijavu koji se nalazi na sajtu Univerziteta: http://www.uns.ac.rs/sr/, u podmenijima: Alumni/Prijava.

 

Unapred Vam se zahvaljujem na podršci u realizaciji Alumnija Univerziteta u Novom Sadu.

 

Srdačan pozdrav,

Zita Bošnjak,

Univerzitet u Novom Sadu, prorektor za nastavu