Obaveštenje za zaposlene

Obaveštavaju se zaposleni da je 14. januar, 2013. godine RADNI DAN na Prirodno-matematičkom fakultetu.