OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PMF-a

Kolegijum Prirodno-matematičkog fakulteta predlaže Nastavno-naučnom veću fakulteta i Savetu fakulteta da usvoji odluku kojom će se od ponedeljka, 26. maja 2014. godine nastava na Prirodno-matematičkom fakultetu odvijati prema predviđenom godišnjem planu rada, pri čemu će se produžiti trajanje letnjeg semestra za 7 dana.


Aktivna nastava u letnjem semestru 2013/14. će trajati do 7. juna i u skladu sa tim, overa semestra, prijava ispita, kao i ispitni rokovi za predispitne i ispitne obaveze, realizovaće se prema novom kalendaru koji će biti istaknut na sajtovima departmana.

 

U Novom Sadu,

22. 05. 2014.

 

 

                                                                                                Dekan PMF-a

                                                                                                Prof. dr Neda Mimica Dukić