NOVI MENADŽERSKI TIM

Na Savetu PMF-a, održanom 15. maja, odabran je novi menadžeski tim koji na zadatak stupa 1. oktobra 2015. godine.

Za novog dekana izabrana je prof. dr Milica Pavkov Hrvojević, dosadašnji prodekan za međunarodnu saradnju, nauku i razvoj. Prof. dr Srđan Rončević biće prodekan za međunarodnu saradnju nauku i razvoj, prof. dr Tatjana Pivac, prodekan za nastavu, prof. dr Lana Zorić, prodekan za doktorske studije, akreditacije i obezbeđenje kvaliteta i prof. dr Nataša Krejić, prodekan za organizaciju i finansije.

Prof. dr Milica Pavkov Hrvojević, dekan od 1.10.2015. Prof. dr Milica Pavkov Hrvojević, dekan od 1.10.2015.