UPUTSTVO ZA NAVOĐENjE AFILIJACIJE U NAUČNIM RADOVIMA

Pravilno navođenje afilijacije u naučnim radovima je osnovni preduslov za prepoznavanje i vrednovanje naučnog rada na Univerzitetu. Samo radovi koji imaju punu afilijaciju mogu biti vidljivi na Web of Science, što je osnov za evaluaciju naučnog učinka. Naučni učinak pak predstavlja osnovni kriterijum za pozicioniranje na svetskim rang listama univerziteta. Naučni učinak je osnovni kriterijum i prilikom konkurisanja za naučne projekte u zemlji i inostranstvu.


Pravilno navedena afilijacija podrazumeva navođenje naziva univerziteta, fakulteta i pojedinog odseka ili departmana. U slučaju da pojedini časopisi u procesu aplikacije ne predviđaju dovoljno mesta za nazive svih delova afilijacije ili ako postoje neka druga tehnička ograničenja, neophodno je prvo navesti naziv univerziteta, zatim fakulteta, a samo ako ostane dovoljno mesta i departmana.

 

Primer pravilne afilijacije: :

 

University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Biology and Ecology

 

Prilikom navođenja elektronske adrese (e-mail), obavezno je navesti akademsku adresu. Ukoliko zaposleni na Univerzitetu u Novom Sadu nema akademsku adresu, u obavezi je da otvori nalog i aktivno koristi akademsku adresu od 1.12.2015. godine. Svi zaposleni moraju koristiti akademske adrese Univerziteta u Novom Sadu ili pojedinih institucija u okviru Univerziteta u Novom Sadu (korišćenje akademskih adresa drugih univerziteta iz zemlje i inostranstva nije dozvoljeno). Akademska adresa bi trebalo da sadrži puno ime i prezime zaposlenog (ne inicijale ili pseudonime).

 

Primer akademske e-mail adrese zaposlenog na Univerzitetu u Novom Sadu:
petar.petrovic@uns.ac.rs ili petar.petrovic@pmf.uns.ac.rs