Kursevi iz primenjene statistike

Želimo da Vas obavestimo  da je Univerzitetski centar za primenjenu
statistiku (<http://ucps.uns.ac.rs/>) pripremio 12 kurseva iz različitih
oblasti primenjene statistike namenjenih svim zaintersovanim
istraživačima, nastavnicima, saradnicima ili studentima. Katalog kurseva
dostupan je na stranici <http://ucps.uns.ac.rs/konkurs/katalogKURSEVA2013.pdf>

Na adresi <http://ucps.uns.ac.rs/konkurs/infoKursevi2013.html> možete naći
pojedinosti o svim pripremljenim kursevima. Kurseve možete samo pohađati
ili, pohađati i polagati ispit. Centar ima obezbeđen odgovarajući
softver za realizacuju nastave, kao i laboratoriju gde se nastava
realizuje. Realizacija svakog pojedinačnog kursa je predviđena u 4 ili 5
dana u toku školske 2013/2014. godine. Tačni termini biće dogovoreni sa
zainteresovanim polaznicima.

Kursevi se realizuju ako ima najmanje 8 zainteresovanih, a grupa ne može
imati više od 20 polaznika. Za svaki predmet je obezbeđena odgovarajuća
literatura. Cena kurseva zavisi od broja polaznika.

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresovani, popunite formular na adresi
<http://sites.dmi.rs/projects/Register/MPrijava.aspx>

Takođe, Centar može obezbediti kurseve na osnovu potreba Vaših
istraživača i pružiti konsultantske usluge u oblasti prikupljanja i
obrade podataka.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mejl
ili na telefon +381 21 485 2863.

Srdačan pozdrav,

Univerzitetski centar za primenjenu statistiku