Konkurs za studente - članove Nastavno-naučnog veća i Saveta fakulteta

Otvoren je konkurs za članove Nastavno-naučnog veća i Saveta fakulteta.

Kandidature se predaju od 22.oktobra do 3.novembra, od 12 do 14 sati, u prostorijama Saveza studenata.