Raspisan je konkurs za izbor studenta prodekana Prirodno-matematičkog fakulteta

Raspisan je konkurs za izbor studenta prodekana Prirodno-matematičkog fakulteta, koji traje od četvrtka 25.9.2014. do petka 3.10.2014.godine. Kandidature se predaju svakog dana od 10 časova do 12 časova u plavoj zgradi, soba broj 10.