Konačna lista kandidata za izbore za studentski parlament PMF-a i UNS-a

20.03.2013. godina
Univerzitet u Novom Sadu
Prirodno-matematički fakultet

 

 

Konačna lista kandidata za izbore za studentski parlament Univerziteta u Novom Sadu:

 

 1. Ivana Tomić, Departman za biologiju i ekologiju
 2. Marija Mlađenović, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
 3. Tijana Stojančević, Departman za matematiku i informatiku

 
                                                                                                                PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                                _______________________

                                                                                                                Dr Dragana Obreht, docent

 

20.03.2013. godina
Univerzitet u Novom Sadu
Prirodno-matematički fakultet

 

Konačna lista kandidata za izbore za studentski parlament Prirodno matematickog fakulteta u Novom Sadu.

 

Departman za hemiju, biohemiju i zastitu zivotne sredine:

 1. Snežana Divljak
 2. Suzana Damjanov
 3. Milorad Ljepoja
 4. Maja Ždrnja

Departman za matematiku i informatiku:

 1. Jelena Arsić
 2. Manojlo Vuković
 3. Filip Moldvai
 4. Srđan Simidžija

Departman za biologiju i ekologiju:

 1. Sara Pavkov
 2. Patrik Jozić
 3. Maja Mitrović
 4. Nikola Stojanović
 5. Marija Stojšić

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo:

 1. Olja Kaluđerović
 2. Nikola Radišić
 3. Dejan Sivč
 4. Damjan Janković
 5. Marija Mlađenović

 

Departman za fiziku:

 1. Zorana Beslać
 2. Bojana Ribić
 3. Igor Šćekić
 4. Milena Subić
 5. Lidija Kondić
 6. Gordan Mimić

 

 

                                                                                                                PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                                _______________________

                                                                                                                Dr Dragana Obreht, docent