IZMENA ODLUKE DEKANSKOG KOLEGUJUMA

Sve nastavne i predispitne obaveze su odložene do 25.5.2014. godine.