Elektronske ankete za studente

Od ovog semestra (letnji semestar 2013/14. godine) umesto papirnih anketa studenti će nastavnike i predmete ocenjivati putem elektronskih anketa.

 

Javna prezentacija sistema za sve zainteresovane: 21. maja 2014. (sreda) u 15h u predavaonici 1 na II spratu Departmana za hemiju, biohemiju i zastitu zivotne sredine.

 

Anketiranje se otvara 20.05. i traje do kraja overe semestra.

 

 

Kratko uputstvo:

 

1) Sa računara ili pametnog telefona student treba da pristupi sajtu ankete.pmf.uns.ac.rs i da se prijavi svojim PMF nalogom (broj indeksa i lozinka).

 

2) Nakon prijave na sistem student dobija spisak predmeta koje je prijavio za tekući semestar.

 

3) Kada klikne na neki predmet, treba da odabere profesore )bar jednog) i asistente (bar jednog) koji su izvodili nastavu njegovoj grupi i za koje želi da unese ocene.

 

4) Na kraju svake ankete student može da ostavi komentar. Molimo da komentari budu iskreni i pristojni.

 

5) Klikom na dugme Snimi podaci ce biti sacuvani.

 

6) Popunjavanje anketa se može obaviti u više navrata (student ne mora da popuni sve ankete odjednom).

 

7) ANONIMNOST JE ZAGARANTOVANA! SISTEM NE PAMTI KOJI STUDENT JE UNEO KOJU OCENU/ODGOVOR!

 

8) Student nece moci da overi semestar ako nije pristupio popunjavanju svakog anketnog listica sa ponudjenog spiska.