PMF-ovci DRŽE BESPLATNA NAUČNO-POPULARNA PREDAVANJA

Predstavljamo Vam  naučno-popularna predavanja, koja su, sa posebnom pažnjom, pripremili  profesori sa PMF-a. Predavanja su besplatna, a namenjena su đacima viših razreda srednjih škola.
Ukoliko ste zainteresovani da se u vašoj školi održi predavanje,  molimo  da kontaktirate predavača na  e-mail koji je naveden.